Theater

NL
Graag nodig ik je uit voor de opening van de duo expositie 'Theater' met werk van Tobias Asser en Peter Zegveld.
De expositie opent op vrijdag 27 augustus van 16:00 - 21:00. Om 18:00 zal jazz trombonist Wolter Wierbos de expositie officieel openen met een optreden.
In verband met de geldende bezoekersmaatregelen mogen wij maximaal 25 bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Boek je gewenste tijdslot via deze link: https://calendly.com/.../opening-duo-expositie-theater...
Wolter Wierbos wordt beschouwd als een van 's werelds meest vooraanstaande trombonisten. Hij heeft gespeeld in heel Europa, Canada, de VS en Azië. Wierbos heeft vele prijzen op zijn naam staan, waaronder de Podiumprijs voor Jazz en Geïmproviseerde muziek en de VPRO Boy Edgar Prijs.
Het optreden van Wierbos zal ook gelivestreamed worden op de Instagram pagina van GoMulan Gallery.
De expositie 'Theater' is te zien in de galerie tot en met 26 september.
Het bezoeken van theaters, podia en bioscopen is de afgelopen tijd vrijwel niet mogelijk geweest door de corona pandemie. En dat terwijl vertellingen juist verlichting kunnen bieden tijdens zware tijden.
In expositie ’Theater’ zijn twee kunstenaars te zien waarvoor deze kunstvorm de grote inspiratiebron is.
Tobias Asser zocht tijdens de pandemie zijn toevlucht in zijn fantasie. Zo documenteerde hij imaginaire monsters die hem vergezelde tijdens een eenzame quarantaine. Kunstenaar Peter Zegveld toont werken die bestaan uit simpele vormen doch met een dramatisch verhaal: denk hierbij aan het kind Icarus dat tevergeefs probeert op te stijgen of een mensfiguur dat keer op keer wordt plat gerold door een deegroller.

Tobias Asser (1990) neemt geen genoegen met zijn omgeving die hem vertelt wat wel en niet kan. Op bijna kinderlijke wijze, door ‘te doen alsof’, onderzoekt hij. Het resultaat zijn komische beelden en persoonlijke teksten. Ook Asser maakt gebruik van verschillende disciplines in zijn werk. Zo maakte hij voor deze expositie foto’s, installaties, kinetische objecten en teksten.
Asser studeerde af aan de Fotoacademie in Amsterdam in 2012. Hij volgde in 2017 in Parijs een éénjaar durende masterclass van Klavdij Sluban. Ook heeft hij twee solo exposities en verschillende publicaties op zijn naam staan (zoals GUP en New Dutch Talent) en exposeert hij in zowel binnen- als buitenland. In 2019 nam hij deel aan drie verschillende buitenlandse fotofestivals. In dit jaar won hij de open call voor het Tbilisi Photo Festival in Georgië.

Peter Zegveld (1951) toont in de GoMulan Gallery zijn nieuwe werken: gouaches en sculpturale installaties.
Zijn werken bestaan uit heldere beelden waarbij universele thema's tot uiting komen in kalligrafie en dynamische objecten. Zegveld toont een wereld die door zijn simpele vorm toegankelijk en inzichtelijk wordt.
In zijn werk toont hij nieuwe invalshoeken ten opzichte van heersende tradities. Hij uit zich in verschillende media: hij schildert, maakt ruimtelijk werk, ontwikkelt geluidsmachines, maakt hiermee muziek en geeft performances in theaters en op festivals. Het werk van Zegveld is met zekere regelmaat te zien in de grote musea van Nederland waaronder Rijksmuseum Twenthe en het Museum Boijmans van Beuningen.

ENG
I would like to invite you to the opening of the duo exhibition 'Theatre' with works by Tobias Asser and Peter Zegveld.
The exhibition will open on Friday 27 August from 16:00 - 21:00. At 18:00 jazz trombone player Wolter Wierbos will officially open the exhibition with a performance.
Due to visitor regulations, we are not allowed to receive more than 25 visitors at any one time. Make sure you book your preferred time slot via this link: https://calendly.com/.../opening-duo-expositie-theater...
Wolter Wierbos is considered one of the world's leading trombonists. He has played all over Europe, Canada, the US and Asia. Wierbos has many awards to his name, including the Podiumprijs for Jazz and Improvised Music and the VPRO Boy Edgar Prize. The performance of Wierbos will be livestreamed at the Instagram page of GoMulan Gallery.
The exhibition 'Theater' can be seen in the gallery until 26 September.
Visiting theaters, stages and cinemas has been more difficult recently due to the corona pandemic. And that while stories can offer relief during difficult times.
The exhibition 'Theater' features two artists for whom this art form is the great source of inspiration.
Tobias Asser sought escapism in his imagination during the corona pandemic. Therefore he documented imaginary monsters that accompanied him during a lonely quarantine. Artist Peter Zegveld shows works that consist of simple shapes but with a dramatic story: think of the child Icarus who tries to take off and doesn't succeed or a human figure that is rolled over and over again by a rolling pin.
Tobias Asser (1990) doesn't agree with his environment telling him what can and can't be done. In an almost childlike way, by 'pretending', he investigates. The results are comic images and personal texts. Just like Zegveld, Asser also makes use of various disciplines in his work. For this exhibition he made photos, installations, kinetic objects and texts.
Asser graduated from the Fotoacademie in Amsterdam in 2012. He attended a one-year master class by Klavdij Sluban in Paris in 2017. He also has two solo exhibitions and several publications to his credit (such as GUP and New Dutch Talent) and exhibits in both the Netherlands and abroad. In 2019, he participated in three different foreign photography festivals. In this year he won the open call for the Tbilisi Photo Festival in Georgia.
Peter Zegveld (1951) is showing his new works: gouaches and sculptural installations at the GoMulan Gallery.
His works consist of clear images in which universal themes are expressed in calligraphy and dynamic objects. Zegveld shows a world that becomes accessible and insightful through its simple form.
In his work he shows new angles in relation to prevailing traditions. He expresses himself in various media: he paints, makes spatial work, develops sound machines, uses them to make music and gives performances in theaters and at festivals. Zegveld's work is regularly exhibited in the major museums in the Netherlands, including Rijksmuseum Twenthe and Museum Boijmans van Beuningen.